Ski Flying World Championships 2012

Norwegen 2012. Skiflug WM in Vikersund | Cineflex V 14 | NRK Live